Lambda

HEITGAASIDE LAMBDA JA LAMBDAANDUR

Heitgaaside analüüsimisel on üheks oluliseks teguriks LAMBDA väärtus. Lambdat nimetatakse ka liigõhu teguriks, mille väärtus saadakse, kui tegelik õhu kogus küttesegus jagatakse teoreetiliselt vajamineva õhu kogusega. Seega, kui küttesegu on vahekorras 14,7kg õhku 1 kg bensiini kohta, siis on LAMBDA 1,0.
Eesti keskkonnaministri määrus lubab lambda väärtuse kõikumist ±3 sajandikku, st 0,97 – 1,03.

Loe edasi: Lambda

Katalüsaator

KATALÜSAATORI TÖÖPÕHIMÕTE

Katalüsaatori põhimaterjal on AL2O3 mis kujutab endast keraamilist ainet, mille sisse on tehtud kanalid, mis on kaetud plaatina või pallaadiumi kihiga, mille paksus on mõned mikronid.

Loe edasi: Katalüsaator

Auto teelpüsivusest

Kui tähtis on rehvi rõhk auto teel püsimise kohalt vaadatuna?

Ikka ja jälle saame lugeda siit ja sealt autoavariidest kus sõiduk kaldus vastassuunavööndisse või sõitis kraavi kusjuures liiklusolud olid normaalsed. Lugesin  Maanteeameti Harju maakonna ekspertkomisjoni arvamust surmaga lõppenud liiklusõnnetuste kohta. Seal on eksperdid andnud erinevate avariide puhul erinevaid arvamusi-selgitusi kus põhjusteks on toodud narkojoove, suur sõidukiirus halvad teeolud ja teised tegurid.
Minu tööülesanded on otseselt seotud liiklusohutusega ja teema on minu jaoks oluline seega  julgen sõna võtta toetudes pikaajalisele töökogemusele tehnoülevaatajana. Tahan jagada oma tähelepanekuid Teiega head autoomanikud lootuses, et minu kirjutisest oleks Teile kasu.

Loe edasi: Auto teelpüsivusest

tehnoülevaatusest

Karm tehnoülevaatus?

Antud kirjutis on tehtud soovist paremini selgitada televiisoris olnud Reporteri intervjuud kuna osa riigikodanikke on minust nii aru saanud nagu oleksin kedagi laimanud või valetanud.

Loe edasi: tehnoülevaatusest

Ausalt heitgaasidest

Tänapäeval esitatakse sisepõlemismootoritele väga ranged saastenormid, mis nõuavad üha paremaid heitgaaside puhastusseadmeid. Näiteks USAs Californias (kus on suur autode kontsentratsioon) kehtivad sellised normid, et kui selline auto satuks meie tänavatel liiklusummikusse, siis selle auto "tossutorust" väljuvas heitgaasis olev kahjulike ainete kogus oleks väiksem kui mootorisse sisenevas õhus sisalduv kahjulike ainete kogus ja meil sõidaks tänavatel ringi „õhupuhastajad“.

Loe edasi: Ausalt heitgaasidest

Ausalt piduritest

Rääkides piduritest ja nende kontrollimisest tehnoülevaatusel, lähtun ainult isiklikest kogemustest ja meie tehnoülevaatuspunktis kasutusel olevast BOCH firma piduristendist kui testime sõiduauto pidureid.

Tehnoülevaatusel kontrollitakse autode pidureid rullstendidel millede tööpõhimõte on kõigil ühesugune. Piduristend mõõdab rataste pidurdusjõudusid ja seejärel analüüsib saadud mõõtetulemusi ning võtab iseseisvalt vastu otsuseid arvestades auto kaalu (esitelg, tagatelg ja ka kogu auto kaal).

Loe edasi: Ausalt piduritest